Storymap:

Trafikstrategi för Norrköping

Historisk utveckling


Vision 1990 över Norrköping från år 1964.
Foto: Norrköpings kommun

Bilismen i Sverige
Under tidigt 50-tal och framåt ökade antalet bilar i Sverige i allt snabbare takt. År 1950 fanns 250 000 bilar och nio år senare över en miljon bilar. Bilen fick en viktig roll i Sverige och bilsemestrar blev en stor trend. Sverige var ett av de mest biltäta länderna i Europa år 1970 och infrastrukturen anpassades snabbt efter bilismens framfart. Bebyggelse revs för att göra plats åt bilen och storslagna planer på breda flerfiliga vägar gjordes. Bilden från 1964 föreställer en vision för år 1990 över området kring Strömparken och rådhuset, som aldrig hann genomföras. I dagens planering finns en annan syn på bilens roll och fokus har vänt från bilen till människan. Bilen kommer fortsatt vara en naturlig del av samhället men en omställning till mer hållbara trafikslag blir nödvändigt för att uppnå ett samhälle anpassat för människor.
Elektrifierade fordon
Trender kommer och går vilket gör att trafiksystemet är i ständig förändring. Motordrivna sparkcyklar, vilket idag upplevs som ny teknik, fanns redan i början av 1900-talet. Ideal inom trafik präglas av samhället och följer trender i dess samtid. Idag tar vi hellre en promenad längs med Motala ström än att åka på ”bilpromenad”. Platser för vistelse, rekreation och sociala möten prioriteras högt i dagens samhälle. Ny teknik gör att vi reser på nya sätt framför bilen. Små elektrifierade fordon blir allt mer populära och börjar på vissa sträckor konkurrera ut bil och cykel för resor som känns för långa för att gå.

Suffragetten Florence Priscilla på sin scooter 1916. Foto: Norrköpings kommunViktiga händelser i Norrköpings trafikplanering

I Norrköpings kommuns historia finns ett antal händelser, dokument och projekt som påverkat eller varit en del av trafikplaneringen och lett till det trafiksystem vi har idag. Ett antal av dessa presenteras i tidslinjen. Exempelvis Östgötapendelns invigning som bidragit till en effektiv pendling mellan kommuner i Östergötland eller ombyggnationen av Skvallertorget vilket förbättrat framkomligheten för gående och cyklister på platsen.

Tidslinje över Norrköpings viktiga händelser 1995-2022. Illustration: BYN kommunikation