Storymap:

Trafikstrategi för Norrköping

Lämna synpunkter!


Vi vill veta vad du tycker om trafikstrategin! Här kan du markera i kartorna nedan och lämna dina synpunkter.
På så sätt är du med och påverkar!


Vill du skicka in dina synpunkter via mail så gör du det här: Lämna synpunkt via epost

Medborgardialog - Vi vill veta vad du tycker!
Fråga: Hur vill du förändra trafiken i ditt område?
Placera markören på kartan, skriv din synpunkt och spara. Du kan lämna flera synpunkter i samma karta


Samrådstiden är nu slut och det går inte längre att lämna kommentarer.
Områdesindelning


Barriärer
Medborgardialog - Vi vill veta vad du tycker!
Fråga: Har du någon barriär som hindrar dig från att gå eller cykla?
Placera markören på kartan, skriv din synpunkt och spara. Du kan lämna flera synpunkter i samma karta


Samrådstiden är nu slut och det går inte längre att lämna kommentarer.
Gångtrafik
Medborgardialog - Vi vill veta vad du tycker!
Fråga: Har du några synpunkter gällande gångnätet i Norrköping?
Placera markören på kartan, skriv din synpunkt och spara. Du kan lämna flera synpunkter i samma karta


Samrådstiden är nu slut och det går inte längre att lämna kommentarer.
Medborgardialog - Vi vill veta vad du tycker!
Fråga: Har du några synpunkter gällande cykelnätet i Norrköping?
Placera markören på kartan, skriv din synpunkt och spara. Du kan lämna flera synpunkter i samma karta


Samrådstiden är nu slut och det går inte längre att lämna kommentarer.
Medborgardialog - Vi vill veta vad du tycker!
Fråga: Vad behövs för att kollektivtrafiken ska få bättre framkomlighet?
Placera markören på kartan, skriv din synpunkt och spara. Du kan lämna flera synpunkter i samma karta


Samrådstiden är nu slut och det går inte längre att lämna kommentarer.
Biltrafik
Medborgardialog - Vi vill veta vad du tycker!
Fråga: Hur vill du förändra biltrafiken i ditt område?
Placera markören på kartan, skriv din synpunkt och spara. Du kan lämna flera synpunkter i samma karta


Samrådstiden är nu slut och det går inte längre att lämna kommentarer.
Medborgardialog - Vi vill veta vad du tycker!
Fråga: Var tycker du att det borde finnas en mobilitetshubb?
Fråga: Finns det någon plats som saknar pendlarparkering utöver de som är utpekade?
Placera markören på kartan, skriv din synpunkt och spara. Du kan lämna flera synpunkter i samma karta


Samrådstiden är nu slut och det går inte längre att lämna kommentarer.
Godstrafik
Medborgardialog - Vi vill veta vad du tycker!
Fråga: Har du några synpunkter gällande godstrafiknätet i Norrköping?
Placera markören på kartan, skriv din synpunkt och spara. Du kan lämna flera synpunkter i samma karta


Samrådstiden är nu slut och det går inte längre att lämna kommentarer.