Webbsidor och tjänster på wsdata:

Rapportfunktion, planlakanet
Entreprenadområden, Norrevo
LOV, webbkarta
Norrkoping.se: LOV
LOV-API (XML-svar)
Byggnadsarkivet (webbingång)
Webbtjänst, naturvårdsdatabasen
Inmatningsverktyg för geotekniska undersökningar (intern webb)
Nodra, Sopkärlsinventering sommar-höst 2019

Status driftade API:er